Google
 

Jabatan Fungsional Pustakawan, mengapa tidak?

>

Jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan karir dan jabatan pilihan yang perlu dikembangkan sesuai tuntutan jaman dan perkembangan IPTEK. Keadaan ini perlu diantisipasi para pustakawan kalau ingin menjadi tenaga profesional, mengapa tidak?. Tujuan diciptakannya jabatan fungsional tersebut yaitu agar para pustakawan dapt meningkatkan karirnya sesuai dengan prestasi dan potensi yang dimilikinya. Sebagai pustakawan merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri, maka tidak perlu merasa rendah diri dengan profesi yang kita miliki. Seperti halnya dengan profesi seorang dokter, lawyer dan lain-lain. Untuk itu seorang pustakawan harus profesional sehingga mampu memberikan layanan yang cepat, tepat dan menyenangkan, yaitu dengan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada. Agus Sutiyono, S.Sos.; Staf Perpustakaan Univ.Airlangga.